Obchodné podmienky

Základné pojmy

“Tovarom” je akýkoľvek spotrebný´ tovar predávaný´ prostredníctvom internetovej stránky www.pocitac.eu. “Predávajúci” je obchodná´ spoločnosťˇ PosTel DS, s.r.o., Nezábudková 471/8, Dunajská Streda 929 01, ICˇO: 36238023, Zapísaná na Trnava, odd. Sro, vl.č.12122/T. Spotrebiteľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom Internetového obchodu vyplní a odošle objednávku a uzavrie Kúpnu zmluvu s Predávajúcim, ktorej predmetom je dodávka Tovaru. Kupujúci môže byť Spotrebiteľom alebo Podnikateľom.

 

Kompletné obchodné podmienky

1